Het klooster van moeder overste en de zusters Agaath, Clara en Franciska is in grote geldnood. Aartsbisschop Siemelink wil het klooster verkopen. Er zijn zelfs plannen om er een casino van te maken. Dan verschijnt Guus Jongeneel, een zakenman, die grootse plannen heeft met het klooster. Onder zijn leiding wordt er een soort pretpark van gemaakt. De zaken gaan erg goed. Maar dan verschijnt Bisschop Siemelink en die dreigt roet in het eten te gooien. Op het nippertje wordt er een oplossing gevonden...