Het wel en wee van Toneelvereniging Onder Ons beschreven in een eigentijds geschreven klucht. Pierre, de nieuwe op geld beluste regisseur moet de vereniging nieuw elan geven. Hij werkt eigenlijk niet met amateurs maar omdat voorzitster Ingeborg hem de oren van de kop heeft gezeurd is hij toch met “Onder Ons” in zee gegaan. Hij is direct en soms wat sarcastisch. Zijn eerste opdracht is zowel hilarisch als zeer vaag: “Speel een gebakken ei”. Je krijgt een mooi inkijkje bij de amateurvereniging, hun onderlinge verhoudingen, relaties, irritaties, de stereotiepe typetjes, en de eeuwigdurende strijd om de mooiste rollen.