Wie kent niet Dickens’ wereldberoemde verhaal over de vrek Ebenezer Scrooge die op kerstavond de geest van zijn overleden compagnon Jacob Marley tegenkomt?! Wie herinnert zich niet de drie kerstgeesten die Scrooge met zijn verleden, heden en toekomst confronteren?! Wie heeft er niet meegeleefd met Tiny Tim; het kwetsbare zoontje van Scrooge’s klerk Bob Cratchit?! Dickens’ werk blijft tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken en al honderden bewerkingen hebben inmiddels het levenslicht gezien. De bewerking in kwestie is bijzonder speels en fantasievol. Zo krijgt Scrooge bijvoorbeeld een passend huisdier, hebben de collecterende heren uit het oorspronkelijke verhaal een wel zeer opmerkelijke gedaanteverwisseling ondergaan, wordt Jacob Marley niet uitsluitend als de boodschapper van de onheilstijding ten tonele gevoerd, en besluit Scrooge op het kerkhof waar hij met zijn eigen grafzerk wordt geconfronteerd op ongeëvenaard dramatische wijze om zijn leven te beteren.