De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur en de zittende raadsleden, die vier jaar nodig hebben gehad om bij te komen van de vorige verkiezingsstrijd, worden nu weer actief en wringen zich in allerlei bochten, om weer herkozen te worden. Deze keer echter, krijgen ze concurrentie van hun echtgenotes die met een vrouwenlijst uitkomen. De mannen knijpen hem nu zo, dat ze er niet voor schromen, een als vrouw verklede handlanger in de gelederen van die dwaallichten binnen te sluizen, om voor hen te spioneren. Daarmee hebben ze echter het onheil over zichzelf én de vrouwtjes afgeroepen, want deze spion speelt z'n eigen spel, hetgeen tot gevolg heeft, dat uiteindelijk niemand meer kandideren wil. Een kluchtig verhaal, dat in 't begin het karakter draagt van 'n blijspel, maar zich gaandeweg, dankzij het blootleggen van de kleinburgerlijkheid van de gemeentepolitiek, aangedikt met kostelijke verkleedpartijen, ook ontpopt tot 'n regelrechte klucht.